favole playing card

NGỪNG KINH DOANH

Danh mục:

Mô tả

Bộ bài Favole được tạo ra bằng cách sử dụng hình ảnh từ nghệ sĩ tưởng tượng nổi tiếng thế giới, Victoria Frances.

Như với các bộ bài Alchemy & Anne Stokes, mỗi lá bài có một nghệ thuật giả tưởng khác nhau.

Bộ bài sử dụng Stock Bicycle  truyền thống và Air-Cushion finish

Bình Luận Của Bạn