Ba trò đơn giản với sợi dây

70,000 

Cắt đứt sợi dây rồi làm lành . Buộc gút dây rồi cắt đứt sau đó cho gút dây chạy trên sợi dây, thổi một cái lành lại

Hết hàng