Bài khám mắt

40,000 

Bài mắt kinh cận thị bạn sẽ cho người chơi rút 1 con bài bất kỳ và để ra riêng, sau đó với 4 lá bài già: cơ – rô – trùm – bích bạn sẽ dùng những tuyệt chiêu để dẫn người xem hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Còn hàng
Danh mục:

Từ khóa: