Bột đông nước

50,000 

Một loại bột có khả năng làm đông nước hầu như ngay lập tức khi tiếp xúc, dùng để diễn một số trò với li và nước rất tuyệt.

Hết hàng