Cup zero

NGỪNG KINH DOANH

Mô tả

  • Hãy tưởng tượng một ly đầy nước nhưng có thể bay lơ lửng trong không trung,  điều đó có thể không? Xin trả lời rằng có thể thực hiện được với đạo cụ Cup Zero. Đây là một đạo cụ tuyệt vời giúp bạn có “ phép lạ” để co thể làm cho bất kỳ vật thể chứ nước nào bay trong không khí.
  • Không yêu cầu một phông nền đặc biệt hay trang phục cầu kỳ, với trò này, bạn có thể biểu diễn bất cứ đâu. Rất dễ chơi, dễ sử dụng . cup zero  là một  gimmick cực kỳ tuyệt vời để biểu diễn trên sân khấu và đem lại nhưng điều bất ngờ cho bạn bè của mình.

 

Bình Luận Của Bạn