Giấy biến thành tiền

80,000 

Cầm trong tay một xấp giấy bằng một động tác ảo thuật lắc nhẹ tay một cái xấp giấy biến thành xấp đô la khiến khán giả há hốc kinh ngạc.

Hết hàng