Khói-Pure Smoke (Remote)

NGỪNG KINH DOANH

Mô tả

Một dụng cụ hỗ trợ tuyệt vời của ảo thuật gia.

Bạn có thể dùng nó để biểu diễn màn ảo thuật tạo ra khói hoặc sử dụng để làm hiệu ứng khói cho các màn ảo thuật khác.

7 bước để đặt hàng tại 7aothuat.com

 
Bước 1:  Chọn sản phẩm và cho vào giỏ hàng
Bước 2: Xem giỏ hàng
Bước 3: Xem lại và ấn thành toán
Bước 4: Điền thông tin khách hàng
Bước 5: Điền ghi chú đơn hàng (nếu cần)
Bước 6: Xem lại chi tiết đơn hàng một lần nữa
Bước 7: Chọn thương phức thanh toán