Xí ngầu thiên lý nhĩ

30,000 

Đây là một phiên bản biến thể và rẻ hơn của xí ngầu thiên lý nhãn, bạn có thể nhìn xuyên vào hộp xí ngầu kín và đoán được mặt xí ngầu mà khán giả chọn

Còn hàng