Xu Tìm Bài – Fire Of Cardset

70,000 

Khán giả chọn lá bài bất kì. bỏ vào giữa bộ bài. đồng xu lên đốt Giấy thì trong vài giây đồng xu sẽ cháy làm lủng lổ những lá bài,Điều kỳ lạ là  chỉ có đồng xu có chữ ký của khán giả sẽ tìm ngay và dừng đến  lá bài chọn lúc đầu,rất ảo

Còn hàng
Danh mục: