Xửng lửa điện 3 nòng

1,400,000 

Xửng lửa ba nòng điện tử là một đạo cụ sân khấu, biến ra các đồ vật từ … không khí. Sản phẩm có thể bắn ra lửa khi diễn, điều khiển bằng các nút bấm điện tử rất hiện đại.

Hết hàng