Biến mất ngọn đuốc

80,000 

Ảo thuật sân khấu không thể thiếu được những mản ảo thuật hoành tráng với lửa, và đây là một phục kiện khá hay cho ảo thuật lửa. Một ngọn đuốc rực lửa biến mất một cách bí ẩn sau khi ảo thuật gia dùng xong nó.

Còn hàng