Cut & Restored Card

80,000 

Availability:

Hết hàng

Mô tả

Người biểu diễn đưa ra hai thẻ và cắt một thẻ với thẻ kia. Nó dường như là một con dao sắc bén. Tuy nhiên, thẻ cắt ra vẫn còn nguyên vẹn mà không có bất kỳ thiệt hại nào. Và với Phiên bản B, bạn có thể cắt từ phần giữa và dần dần cắt qua toàn bộ thẻ.
Đi kèm với một thẻ quảng cáo hỗ trợ màu xanh lam và hướng dẫn bằng video.

Có sẵn trong Phiên bản A và Phiên bản B (các cách cắt khác nhau).

Phiên bản A:

Phiên bản B:

 

Bình Luận Của Bạn