Hộp biến mất gói thuốc lá

30,000 

Từ một chiếc hộp đen bên trong hoàn toàn trống rỗng, bạn bỏ gói thuốc lá Marlboro nhét vào chiếc hộp nhưng khi quay chiếc hộp lại thì gói thuốc lá đã bốc hơi hoàn toàn

Còn hàng