Lá bài cháy

Hoạt động giống như giấy flash nhưng dưới hình dạng lá bài. Đốt lá bài biến mất xuất hiện một lá bài khác mà không hề để lại một chút tàn tro. Hiểu ứng cháy cực kỳ đẹp và cháy rât nhanh

NGỪNG KINH DOANH

Mô tả

Hoạt động giống như giấy flash nhưng dưới hình dạng lá bài. Đốt lá bài biến mất xuất hiện một lá bài khác mà không hề để lại một chút tàn tro. Hiểu ứng cháy cực kỳ đẹp và cháy rât nhanh

Bình Luận Của Bạn