DVD Nhai Dao Lam

100,000 

Ảo Thuật Gia cho khán giả xem bộ lưỡi lăm. Rồi đưa từng lưỡi lăm vào miệng nhai ngấu nghiến, và nuốt vào bụng. Sau đó, dùng sợi chỉ rút ra từng lưỡi ra ngoài.

Hết hàng