Xí ngầu xuyên hộp

60,000 

Với bốn viên xí ngầu gồm một viên màu đỏ và ba viên màu trắng, cùng với một hộp nhựa đen hai mảnh, bạn có thể hô biến ra một màn ảo thuật như thế nào?

Còn hàng