Tấm bài Q Ace

140,000 

Biến con Ace rô thành con khán giả chọn cực hay. Có thể cho khán giả kiểm tra thoải mái kể cả lá bài, khung sách chứa bài có thể kiểm tra thoải mái vá không lo lộ

 

 

Hết hàng