Thumbtip Vanish

20,000 

Người làm ảo thuật sẽ nắm lại trong lòng bàn tay, khi này, cùng với một chút “phép thuật”, người làm ảo thuật sẽ biến chiếc khăn hoặc đồng xu trở lại như cũ.

Còn hàng