Vali đựng bài nhập

800,000 

Vali đựng bài là một phụ kiện ảo thuật cần thiết không thể thiếu của bất kỳ ảo thuật gia nào khi lưu diễn trong các cuộc trình diễn lớn nhỏ, đặc biệt là trình diễn ảo thuật đường phố.

Còn hàng