Đuốc lửa hóa gậy thép (5 nhánh)

200,000 

-Ảo thuật gia giữ một ngọn đuốc trên tay. Bỗng chốc, ngọn đuốc trở thành một nan quạt lửa 5 nhanh. Ảo thuật gia cầm ngọn đuốc quăng lên không trung nó liền biến thành cây gậy thép bạc dài 1m trước sự ngạc nhiên của khán giả.

-Gậy thép đẹp bật cực mạnh và nhanh

-Sản phẩm dùng để diễn sân khấu

Hết hàng