Lá bài biến đổi

Bạn đã từng thấy người khác biến đổi lá bài trên tay.Với dụng cụ này, bạn chỉ cần một cái búng tay là có thể biến đổi lá bài trong túi áo của bạn trở thành lá bài khán giả chọn.

NGỪNG KINH DOANH

Danh mục:

Mô tả

Bạn đã từng thấy người khác biến đổi lá bài trên tay.Với dụng cụ này, bạn chỉ cần một cái búng tay là có thể biến đổi lá  bài trong túi áo của bạn trở thành  lá bài khán giả chọn.

7 bước để đặt hàng tại 7aothuat.com

 
Bước 1:  Chọn sản phẩm và cho vào giỏ hàng
Bước 2: Xem giỏ hàng
Bước 3: Xem lại và ấn thành toán
Bước 4: Điền thông tin khách hàng
Bước 5: Điền ghi chú đơn hàng (nếu cần)
Bước 6: Xem lại chi tiết đơn hàng một lần nữa
Bước 7: Chọn thương phức thanh toán