3 đồng xu xuyên ly – Filter by Rick Lax

Xu xuyên ly có rất nhiều phiên bản, và Filter của Rick Lax là một sự đúc kết, tổng hợp cùng hoàn thiện màn ảo thuật này.

Không sử dụng gimmick, băng dính hay bất kì vật hỗ trợ gì, khán giả thấy 3 đồng xu và chúng ta chỉ sử dụng 3 đồng xu (không có đồng thứ tư giấu đi).

100% kĩ năng, đồng xu và ly nước có thể mượn của khán giả, diễn mọi lúc mọi nơi không cần chuẩn bị trước. Một màn ảo thuật BÀI tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua!

Bình Luận Của Bạn
Chia Sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *