Biến tiền cực đỉnh Paper Dollar & Spritz Switch

Biến tiền cực đỉnh Paper Dollar & Spritz Switch.

Một màn ảo thuật với thumbtip rất ư là hay, nói chung thì trò này hay khỏi phải bàn, bạn mà không tải về coi thì rất phí phạm cái thumbtip mà bạn mua ở shop 7aothuat.com

Bạn nào chưa biết thì tải về coi cho biết nha bạn.

Chia sẻ bài viết :
Chát với Shop