Lá bài xuyên chai nước

Màn ảo thuật ảo như viên há cảo, quăng lá bài vào chai nước một cách bí ẩn ngay trươc mắt khán giả.

Chai nước hoàn toàn bình thường, diễn xong có thể cho khán giả kiểm tra thoải mái.

ĐỂ LẠI NHẬN XÉT

Chia sẻ bài viết :
Chát với Shop