Lá bài xuyên chai nước

Màn ảo thuật ảo như viên há cảo, quăng lá bài vào chai nước một cách bí ẩn ngay trươc mắt khán giả.

Chai nước hoàn toàn bình thường, diễn xong có thể cho khán giả kiểm tra thoải mái.

Bình Luận Của Bạn
Chia Sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *